vad är vinkelräthetstolerans och hur man tolkar på ritningen?

för att lösa ovanstående problem är vinkelrätt geometrisk tolerans användbar.

Definition

vinkelräthet är ett tillstånd när ytan, axeln eller ett mittplan är exakt 90 kg till ett datum. I praktiken är det inte fallet. Så geometrisk tolerans definieras som begränsar mängden en yta, axel eller mittplan tillåts variera från att vara vinkelrätt mot ett datum som kallas vinkelräthetskontroll. Det skapar en toleranszon som består av två parallella plan åtskilda av den geometriska toleransen. Denna toleranszon är vinkelrät mot det primära datum som refereras.

vinkelrätt applicerad på en yta

för enkel förklaring, se Figur 2. Genom vinkelräthetstolerans på 0,02 mm skapar den en förfining av den ytan. Betrakta som två parallella plan till datumplan som genereras av datumplan A, bortsett från 0,02 mm vardera. För att uppfylla ovanstående tolerans bör de uppmätta punkterna ligga inom dessa två parallella plan. Och detta datumplan bildas av de tre högsta punkterna på datumfunktionen (Ytplatta).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.