Recenzjan overview of permeable reactive barriers for in situ sustainable groundwater remediation

Permeable reactive barriers (PRBs) to jedna z innowacyjnych technologii powszechnie akceptowanych jako alternatywa dla „pump and treat” (P&T) dla zrównoważonej remediacji zanieczyszczonych wód gruntowych in situ. Koncepcja technologii obejmuje umieszczenie przepuszczalnej bariery zawierającej reaktywne materiały na ścieżce przepływu zanieczyszczonej wody gruntowej w celu przechwycenia i potraktowania zanieczyszczeń, gdy pióropusz przepływa przez niego pod wpływem naturalnego gradientu hydraulicznego. Od czasu wynalezienia PRBs na początku lat 90.XX wieku do usuwania zanieczyszczeń zastosowano różne materiały, w tym metale ciężkie, CHLOROWANE rozpuszczalniki, węglowodory aromatyczne i pestycydy. Usuwanie zanieczyszczeń odbywa się zwykle za pomocą procesów takich jak adsorpcja, wytrącanie, Denitryfikacja i biodegradacja. Pomimo szerokiego uznania, nadal istnieją nierozwiązane kwestie dotyczące długoterminowych wyników PRB, które w pewnym stopniu wpłynęły na ich akceptowalność i wdrożenie na pełną skalę. W niniejszej pracy przedstawiono przegląd technologii PRB, która obejmuje stan techniki, zalety i ograniczenia, stosowane do tej pory Media reaktywne oraz mechanizmy stosowane do przekształcania lub unieruchamiania zanieczyszczeń. W artykule omówiono również projekt, konstrukcję i długoterminowe działanie PRBs.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.