Begin urodynamisch effecten van de lipido-sterolic extract van Serenoa repens (Permixon®) bij patiënten met lagere urinewegen symptomen als gevolg van benigne prostaathyperplasie

Deze prospectieve, gecontroleerde studie werd uitgevoerd om te evalueren het begin van de urodynamisch en symptomatische effect van de lipido-sterolic extract van Serenoa repens (Permixon® ) in de behandeling van patiënten met benigne prostaathyperplasie (BPH).

in totaal 75 patiënten in de leeftijd van 52-78 jaar met lagere urinewegsymptomen als gevolg van lichte/matige BPH (mean International Prostate Symptom Score (I-PSS) 8,2) werden geïncludeerd in de studie, waarvan 57 Permixon® 160 mg tweemaal daags kregen gedurende 9 weken. Urodynamische evaluatie, inclusief maximale urinestroom (Qmax) en detrusor druk (DP), werd uitgevoerd bij baseline en eindpunt. Prostaatvolume en post-void restvolume van urine werden beoordeeld door respectievelijk transrectale en transabdominale echografie. Daarnaast werden de I-PSS en de bijbehorende kwaliteit van leven (QoL) – score bepaald en werden bijwerkingen geregistreerd.

Baseline parameters waren vergelijkbaar tussen de actieve behandelingsgroep en de controlegroep. Na 9 weken behandeling met Permixon® nam de Qmax toe (6,0%, P<0,001) en er waren DP-afnames bij maximale flow (12,8%, p<0,001), openend DP (12,6%, p<0,001) en restvolume in urine (12,6%, p<0,05). Bovendien daalden de I-PSS-en QoL-score beide significant ten opzichte van baseline in de actieve behandelingsgroep (respectievelijk 26,8% en 18,2%, P<0.001). Geen van deze parameters verbeterde significant bij controlepatiënten. Er waren ook verbeteringen in prostaatvolume (2,7%) en maximale DP (5,2%) in de Permixon® – groep die geen betekenis bereikten. Drie patiënten die Permixon® kregen, ondervonden gastro-intestinale stoornissen, maar deze leidden niet tot stopzetting of vereisten Geen aanvullende therapie.

bij patiënten met lichte/matige BPH verminderde behandeling met Permixon® de infravesische obstructie en leidde deze tot een snelle verbetering van urodynamische parameters en symptomen. Het medicijn werd goed verdragen. Deze gegevens ondersteunen het gebruik van Permixon® als eerstelijnstherapie bij patiënten met ongecompliceerde symptomatische BPH.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.