accreditatie van het programma voor Population Health Standards

focusgebieden om hoge kwaliteit te garanderen

NCQA Accreditatievereisten voor het programma voor Population Health zorgen ervoor dat organisaties hun activiteiten afstemmen op de beste praktijken voor population health management, waardoor het beheer van personen met complexe behoeften wordt verbeterd en de efficiëntie wordt verhoogd. De vereisten hebben betrekking op deze belangrijke gebieden:

 • data-integratie.
 • Populatiebeoordeling.
 • Populatiesegmentatie.
 • gerichte interventies.
 • ondersteuning van beoefenaars.
 • meting en kwaliteitsverbetering.

in aanmerking komende programma ‘ s moeten persoonsgericht zijn. Deze programma ‘ s zijn conditie of populatie-gebaseerde en kunnen:

 • behandel één enkele ziekte of aandoening (bijv. diabetes, astma, hoog risico zwangerschap), of
 • behandel meerdere aandoeningen om specifieke risicofactoren in een doelgroep te beheren (bijv. vermindering van intramurale opnames voor ambulant gevoelige aandoeningen).

haal het Standards & Guidelines document op om alle programma vereisten te zien.

vereiste ORGANISATIEDIENSTEN

normen zijn ontworpen voor organisaties die population health managementfuncties uitvoeren, waaronder gegevensintegratie, populatiebeoordeling, populatiesegmentatie en gerichte interventies; bijvoorbeeld:

 • Population health management organisaties.
 • disease management organizations.
 • gezondheidsplannen.
 • MBHOs.
 • dienstverlenende organisaties, met inbegrip van medische groepen, ziekenhuizen en geïntegreerde leveringssystemen.
 • farmaceutische bedrijven en PBM ‘ s.

KOMT MIJN ORGANISATIE IN AANMERKING?

accreditatie van het Population Health Program is voor organisaties die:

 • functies uit te voeren die onder het accreditatieprogramma vallen of ervoor te zorgen dat functies rechtstreeks of via een dienstenovereenkomst worden uitgevoerd.
 • Beheer voldoende leden om een geldig monster te vormen voor NCQA-evaluatie (waar normen vereisen dat het patiëntendossier wordt beoordeeld).
 • gedurende ten minste 6 maanden programma ‘ s voor de volksgezondheid in werking hebben wanneer de aanvraag en het contract worden ingediend.

accreditatie van programma ’s voor de volksgezondheid

informatie over accreditatie van programma’ s voor de volksgezondheid vindt u hier:

 • normen en richtsnoeren: de volledige normen en richtsnoeren, met inbegrip van de bedoeling en de reikwijdte van de herziening.
 • interactieve enquêtetool: bevat de volledige normen en richtlijnen; U kunt ook bepalen of uw organisatie klaar is voor enquête—de tool berekent uw potentiële enquêtescore.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.