ReviewAn oversikt over permeable reaktive barrierer for in situ bærekraftig grunnvannsrensing

Permeable reaktive barrierer (PRBs) er en av de innovative teknologiene som er allment akseptert som et alternativ til ‘pump and treat’ (P&T) for bærekraftig in situ utbedring av forurenset grunnvann. Konseptet med teknologien innebærer plassering av en permeabel barriere som inneholder reaktive materialer over strømningsbanen til det forurensede grunnvannet for å fange opp og behandle forurensningene når skyen strømmer gjennom den under påvirkning av den naturlige hydrauliske gradienten. Siden Oppfinnelsen Av PRBs tidlig på 1990-tallet har en rekke materialer blitt brukt til å fjerne forurensninger, inkludert tungmetaller, klorerte løsningsmidler, aromatiske hydrokarboner og plantevernmidler. Forurensningsfjerning oppnås vanligvis via prosesser som adsorpsjon, nedbør, denitrifisering og bionedbrytning. Til tross for bred anerkjennelse er det fortsatt uløste problemer om Langsiktig ytelse Av PRBs, noe som har påvirket deres akseptabilitet og fullskala implementering. Det nåværende papiret presenterer en oversikt over PRB-teknologien, som inkluderer toppmoderne, fordelene og begrensningene, det reaktive mediet som brukes så langt, og mekanismene som brukes til å transformere eller immobilisere forurensninger. Papiret ser også på design, konstruksjon og langsiktig ytelse Av PRBs.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.