Perovskite Struktur Og Derivater

tilbake til strukturindeks

SrTiO3 – Kubikk Perovskites

den generelle formelen for en perovskite ER ABO3 Hvor A og B er kationer. Den enkleste måten å visualisere strukturen er I FORM AV BO6 octahedra som deler hjørner uendelig i alle 3 dimensjoner, noe som gir en veldig fin og symmetrisk struktur. A-kationene okkuperer hvert hull som er opprettet av 8 BO6 octahedra, noe som gir A-kationen en 12-fold oksygenkoordinasjon, og B-kationen en 6-fold oksygenkoordinasjon. I eksemplet vist nedenfor, (SrTiO3, last ned cif) Sr atomer sitte i 12 koordinere et område, Mens Ti atomer okkupere 6 koordinere B området. DET er MANGE abo3-forbindelser hvor den ideelle kubiske strukturen er forvrengt til en lavere symmetri(f. eks.)

Sr2FeMoO6-Dobbel Perovskites

den doble perovskite strukturen er så kalt fordi enhetscellen til er dobbelt så stor som perovskite. Den har samme architeture av 12 koordinere a områder og 6 koordinere B områder, men to kationer er bestilt På b området. Eksemplet som vises her Er Sr2FeMoO6 (last ned cif). Fe og Mo atomer har bestilt I EN 3d sjakkbrett type mote.

Layered Perovskties: Ruddleson-Popper, Aurrivillius og Dion-Jacobson faser

Layered perovskites består av uendelige 2D-plater AV ABO3 – typen struktur som er adskilt av noe motiv. Den generelle formelen for lagene er: A (n-1) B (n) O (3n + 1). De differensierende egenskapene for de lagdelte perovsktene er 1) motivet som skiller lagene, og 2) utligningen av lagene fra hverandre.
i denne formelen angir » n » størrelsen PÅ 2d-platene. n=1 betyr at platen er EN BO6 oktaedron tykk. n = 2 betyr to BO6 oktaedre tykk, etc. De klareste eksemplene på dette er N=1 Og N=2 Ruddleson-Popper fasene Sr2RuO4 (last ned cif) og Sr3Ru2O7 (last ned cif). For disse fasene er Sr En kation, Og Ru Er B kation. Separasjonsmotivet er Et Lag Av Sr2, og perovskite-platene kompenseres av en (1/2,1/2) oversettelse. Det er mulig, og kanskje hensiktsmessig å tenke På Ruddleson Popper-faser som den generelle formelen som (a (n + 1) BnO (3n + 1), noe som indikerer at ytre a-atomer er en del AV 2D perovskite-platene, men jeg tenker på dem som {A2} – {a(n-1) BnO(3n+1)} fordi det relaterer dem mer consitently til de andre lagdelte perovsktene.

n=2-fasen Bi3TiNbO9 (last ned cif) er representativ For Aurrivillius-fasene, hvor den generelle formelen er {Bi2O2} – {A (n-1) B2O7}. For denne fasen er Ti og Nb statistisk spredt på b-området. Formelen kan skrives om som: {Bi2O2} – Bi (Ti,Nb)2O7. Skillemotivet FOR Alle Aurrivillius-faser er et berg-salt Bi2O2-lag. For dette eksemplet Er Bi også En kation, men det trenger ikke være tilfelle. Igjen er forskyvningen av perovskite-platene en (1/2,1/2) oversettelse.

dion-Jacobson-fasene har den generelle formelen M + 1a(n-1)BnO (3n+1). De skiller seg fra de andre lagdelte faser ved å ha et lag av alkalimetall som separasjonsmotiv. Nedenfor er et bilde Av KLaNb2O7 (last ned cif) og et CsLaNb2O7 (last ned cif). Forskyvningen av perovskite platene er enten (1/2, 0) eller ingenting i det hele tatt avhengig av hvilket alkalimetall som brukes som separasjonsmotiv.

tilbake til strukturindeks

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.