dodekyylipinta-aktiivisten aineiden polaarisen pääryhmän vaikutus vehnän ja kurkun kasvuun

erilaisten pinta-aktiivisten aineiden lisääntyvä käyttö nykyään voi johtaa luonnonympäristön saastumiseen ja olla mahdollinen uhka maanpäällisille korkeammille kasveille. Tässä artikkelissa tutkittiin 13 pinta-aktiivisen aineen, dodekyylialkyyliketjun jaContinue readingdodekyylipinta-aktiivisten aineiden polaarisen pääryhmän vaikutus vehnän ja kurkun kasvuun