tildelte sider

Fremmedhads Oeconomicus (“dialog om Husholdningsledelse”)

read only BOOK-sider (dvs.som trykt øverst på selve siden) 73-114, 145-147.

dvs., spring over den del, der er afsat til landbrug.

Klik her for pdf til:

fremmedhad. “Oeconomicus, om forvaltning af en gård og husstand.”Trans. J. S. Kenofons mindre værker. London: Henry G. Bohn, 1857. 71-147.

Bemærk, at side 71 (som pdf ‘ en automatisk åbnes) er, hvor oversætterens introduktion starter.

Fremmedhadens tekst begynder s. 73.

journalposter

udgør positioner udforsket i Butlers Antigones påstand — i Butlers læsning af Sophocles’ Antigone — på nogen måde en udfordring for måder at se køn på Fremmedhadens Oeconomicus? Hvordan så, hvordan ikke?

baggrund

fremmedhad levede ca. 430 til ca. 349 fvt. Han var en athensk gentleman og konservativ. Ligesom Platon tilhørte han kredsen af Socrates ‘ venner og samtalekammerater.

fremmedhad førte et begivenhedsrigt liv. Han ledsagede en styrke af græske lejesoldater, der kæmpede for Cyrus den yngre, en foregiver til den persiske trone. Da det endte dårligt, blev fremmedhad gjort til leder af det, der var tilbage af de berømte 10.000, og hjalp med at guide dem tilbage til den græske verden fra det, der nu er Irak. Han skrev om det i sin Anabase.)

som et resultat blev fremmedhad noget af en fan af ting persisk. Men han synes også at have været en stor ven af Athens mangeårige fjende, Sparta. I 394 kæmpede han for Sparta mod sin hjemby Athen. Formentlig som et resultat tilbragte han årtier i eksil, skønt han måske har været i stand til at slutte fred med Athen mod slutningen af sit liv og måske kunne have fået lov til at vende tilbage på et tidspunkt, før han døde.

ligesom Platon og en række andre komponerede fremmedhad sokratiske dialoger (dialoger med Socrates som taler). I nogle henseender ligner Fremmedhadens Socrates Platons. Men Fremmedhadens Socrates (i modsætning til Platons) viser interessant en markant interesse for praktiske forhold. I modsætning hertil tjener Platons Socrates meget ofte som mundstykke for en slående original og sofistikeret metafysik, logik og etik.

det nuværende arbejde på græsk har titlen Oikonomikos, forkortelse for Oikonomikos logos, eller “diskurs om ejendomsadministration.”I Oeconomicus (latiniseret version af titlen) hører vi om, hvordan en græsk herre, en kalos te k’ Agathos, burde styre sin husstand, kone, gårde — stort set alt, hvad der burde have betydning for en mand i sin klasse.

grundlæggende struktur, tema osv.

arbejdet starter med, at Socrates formaner Critobulus, en slags athensk playboy, skønt en gift (bemærk, at han har spillet både erastes og eromenos i pederastiske anliggender; jf. At lære kunsten at husholdningsledelse, oikonomia, en kunst, som ligesom krigs-og landbrugskunsten enhver herre burde vide. En vigtig del af det har at gøre med at gifte sig og træne en kone som medhjælper. Det er vigtigt at bemærke på dette tidspunkt, at Socrates forsigtigt chides Critobulus for at være mere opmærksom på hans fornøjelser end på hans godser. (s. 73 ff.)

Socrates fortsætter derefter med at fortælle en samtale, han har haft med en mand, der er dygtig og kendt inden for husstandens Ledelse, en Ischomachus, åbenbart en mand, der er meget beundret som en kalos te k ‘ Agathos. (s.96 ff.)

således hører vi om Ischomachus’ principper om at uddanne en kone til at være en ordentlig hjælpekammerat (97 ff.ischomachus ‘ erhverv, især hans tilgang til korrekt pleje af gårde og afgrøder, og af hans ideer om kunsten at herske, som han åbenbart praktiserer i kraft af at være en herre over sine slaver og mand til sin kone (s.145 ff.).

arbejdet dækker meget jord, men indeholder meget at gøre med forholdet mellem ægtemænd og hustruer. Jeg foreslår, at du derfor prøver at læse nøje og endda lidt mellem linjerne. Jeg tror, du finder meget, der både validerer og udfordrer det, vi ser i et værk som Against Neaera (se journal-entry prompt lige nedenfor).

undersøgelsesspørgsmål

Vælg et af følgende. alternativt kan du tage fat på dine egne bekymringer. . . .

  • om ægteskab, køn og fornøjelse osv., hvordan synes Fremmedhadens Oeconomicus at validere et værk som mod Neaera? Hvordan kan det synes at tilbyde en anden slags billede af ægteskabet?
  • hvordan i dag kan Ischomachus blive censureret/rost for den måde, han behandler sin kone på? Hvordan har tingene ændret sig? Har de på nogen måde været de samme?

generelt

  1. hvilke fakta samler vi om kvinders liv i det klassiske Grækenland og især om deres liv i det klassiske Athen?
  2. hvilke fortolkninger kan vi anvende på disse fakta?
  3. samlet set, hvordan kan denne læsning hjælpe os med at forstå, hvordan den antikke græske (klassiske athenske) kvindes liv blev udtænkt i forhold til den antikke græske mands?
  4. synes Fremmedhadens Oeconomicus at præsentere et Foucauldian eller anti-Foucauldian syn på forholdet mellem kønnene? Blandet taske? (Tænk på symmetri, selvkontrol og sådan.)
  • Hvordan ser mænd og kvinder ud til at være lige?
  • Hvordan kommer de ud som ikke-lige?
  • hvorfor denne bekymring for lighed og / eller ulighed mellem mand og kone?
  • hvorfor lægges der vægt på temaet kommando og regeringsførelse, hvad enten det er i hjemmet, i statens anliggender eller på slagmarken?

noter

73. “Indenlandsk ledelse” på græsk oikonomia.

73. “… navnet på en kunst. . . .””Kunst” her på græsk er episteme, en systematiseret gren af viden, en videnskab.

74. “Hus”, på græsk, oikos (Hus, hjem, husstand, ejendom, familie).

75. “Mistress “oversætter hetaira, et ord for” prostitueret.”

76. Ed “af Jove” eller “af Jupiter” er Ed af græsk. (Det var engang sædvanligt at oversætte græske guder til engelsk med deres romerske navne.

76. “effeminacy of mind”, på græsk malakia (blødhed, effeminacy).

76. “mistresses “oversætter despoinai,” mistresses ” i betydningen af kvindelige ejere af slaver, ejendom mv. Forskellig fra oven.

78-79. Socrates opregner de slags offentlige pligter, som Critobulus ‘ rigdom forpligter ham til. I det demokratiske Athen blev velhavende mænd forpligtet til at finansiere offentlige udgifter som krigsskibe, teaterforestillinger osv. Det tekniske udtryk er ” liturgi.”En trierarch er en forpligtet til at betale for opførelsen af et krigsskib, en “trireme.”Tænk på liturgier som en form for progressiv skat, men strengt taget en engangsforpligtelse. (Du kunne sagsøge for at bevise, at en anden athensk havde flere penge end dig, og derfor burde påtage sig liturgien. I så fald måtte du være villig til at udveksle ejendom med denne person. De kaldte det antidose.)

79. “spørgsmål om underholdning.”Den græske læser paidikois … pragmasi, ” pederastic anliggender.”Oversætteren bueskytter. Bemærk, at disse behandles som om økonomisk besværlige.

84. “… nogle mænd har så forvaltet deres hustruer, at de finder i dem medhjælpere til at forbedre deres formuer.””Medhjælpere” oversætter sunergoi (kolleger). “Forbedring af deres formuer”: den græske har sunauksein, ” for at hjælpe med at øge.”Grækerne understreger med andre ord ægteskab som en slags forretningspartnerskab.

85. “Men jeg mener, at en kone, der er en god partner i husholdningsledelsen, har lige indflydelse med sin mand for deres fælles velstand.””Partner” oversætter koinonos, en deling i noget med en anden. Det kan, men behøver ikke, foreslå paritet. Så som nu, der kunne være senior-og juniorpartnere.

85. “. . . de kunstarter, der kaldes kunsthåndværk er anstødelige, og er faktisk retfærdigt holdt i ringe anseelse. . . .””Håndværk” oversætter bausanikai (tekhnai): skomageri, smedning, den slags præindustriel fremstilling udført i en butik. Nu har vi en tendens til at tænke på det som faglært arbejde; de gamle grækere havde en tendens til at forbinde det med indendørs og derfor udbredt arbejde. Ja, det ville være skammeligt for en herre som Critobulus at forfølge ethvert andet kald end landbrug eller krig. Størstedelen af klassiske athenske voksne mandlige borgere var ikke rige, men de var heller ikke håndværkere (bausanikoi) eller lønmodtagere. De fleste var middelmådige landmænd.

86. opdræt. Dvs.landbrug.

86. satrap. En persisk militær guvernør i en provins.

88. paradeisoi. De persiske konger, efter eksemplet med deres mesopotamiske forløbere, opretholdt rigt udpegede jagtparker kaldet paradeisoi. Engelsk “paradis” stammer fra dette ord.

94. “husbandmen.” Landbrugere.

95. “fair og god.”På græsk, kalos te k’ Agathos. Bogstaveligt talt “smuk / smuk og god” kan det forstås at henvise til en mand af kvalitet eller en gentleman. Igen, Fremmedhadens aristokratiske bias.

96. “Jupiter Eleutherius”, på græsk, den eleutherios, den som protektor for frihed.

96. “antidosis of trierarch,” en retssag for at forsøge at overføre pligten til at finansiere et krigsskib til en anden. (Jf. ovenfor, s. 78-79.)

105 ff. Analogien af det velordnede fønikiske fragtskib. Det er temmelig usædvanligt, at en græsk forfatter præsenterer et så sympatisk portræt af barbarer — i Fremmedhadens tilfælde persere og fønikere (moderne iranere og libanesere) — som fremmedhadet gør, både her og i hans fiktive liv af Cyrus den store (Cyropaideia).

109. “… lejlighed til hunnerne … det af mændene….”Kvindernes kvartaler i et græsk hus blev kaldt gunaikonitis, mænds kvartaler, andronitis.

110. “husholderske.”På græsk, tamia, en kvindelig slave, der har til opgave at føre tilsyn med korrekt opbevaring og brug af ressourcer, både materielle og menneskelige.

111. “Senat.”Dette er en gammeldags oversættelse, deraf romerske gudenavne for de græske, og romerske ord som “senat” for at oversætte det græske ord boule, hvilket betyder “Råd”, styregruppen, der satte dagsordenen for forsamlingens møder.

112. “personlig intimitet med hinanden.”Bogstaveligt oversat, siger græsk,” er vi da ikke blevet bragt sammen med henblik på at dele vores kroppe med hinanden?”dvs. at være koinoinoi,” delere ” af hinandens krop. Ischomachus taler om køn.

146. “Foged” oversætter epitropos, en slave (eller muligvis befriet slave), der har til opgave at føre tilsyn med alt, hvad der gøres på en gård. En” foreman ” eller epistater vil ikke være en slave. Men i begge tilfælde har vi at gøre med nogen, der har til opgave at føre tilsyn med arbejderne under ham.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.