gennemgang oversigt over permeable reaktive barrierer for in situ bæredygtig grundvandsrensning

Permeable reaktive barrierer (PRB ‘er) er en af de innovative teknologier, der bredt accepteres som et alternativ til’ pumpe og behandle ‘ (P&T) til bæredygtig in situ-oprensning af forurenet grundvand. Konceptet med teknologien involverer placering af en permeabel barriere indeholdende reaktive materialer på tværs af strømningsbanen for det forurenede grundvand for at opfange og behandle forurenende stoffer, når plommen strømmer gennem den under påvirkning af den naturlige hydrauliske gradient. Siden opfindelsen af PRB ‘er i begyndelsen af 1990’ erne er der anvendt en række forskellige materialer til at fjerne forurenende stoffer, herunder tungmetaller, chlorerede opløsningsmidler, aromatiske kulbrinter og pesticider. Fjernelse af forurenende stoffer opnås normalt via processer såsom adsorption, udfældning, denitrifikation og bionedbrydning. På trods af bred anerkendelse er der stadig uløste spørgsmål om PRB ‘ ers langsigtede ydeevne, som har påvirket deres accept og fuldskala implementering noget. Det aktuelle papir præsenterer en oversigt over PRB-teknologien, som inkluderer state of art, fordele og begrænsninger, de reaktive medier, der hidtil er brugt, og de mekanismer, der er anvendt til at transformere eller immobilisere forurenende stoffer. Papiret ser også på design, konstruktion og den langsigtede ydeevne af PRBs.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.