lymfedém lidé

zařízení používané k posouzení velikosti a složení lymfedematózní končetiny. Končetina je vložena do vertikálně nebo horizontálně orientovaného rámu, který vysílá dvě paralelní pole infračervených světelných paprsků v pravém úhlu k sobě. Končetina vrhá stíny, které jsou snímány přijímači na protilehlých dvou stranách rámu ke světelným zářičům, a měří se dva příčné průměry „řezu“ končetiny. Rám se pohybuje po délce končetiny, což umožňuje provádět podobná měření každé 3 mm. Předpokládá se kruhový nebo eliptický průřez a podle toho se vypočítá objem. Lze zobrazit objem končetiny, procentuální rozdíl mezi vybranými měřeními, obrysem a plochou průřezu. Je obtížné měřit nejvíce proximální část paže nebo stehna a Perometr nemůže přesně měřit ruku nebo nohu; dalšími nevýhodami jsou jeho velká velikost a náklady. Perometr byl nedávno upraven tak, aby umožňoval detekci konvexních obrysů povrchu končetiny („3D-LED-scanner system“). Objem se vypočítá z velkého počtu měření průměru namísto pouhých dvou v pravém úhlu, ale nemusí být nutně přesnější než předchozí verze.

Používá se primárně pro lymfedém paže

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.