Cranmore Park Blog

když školení se konají v kanceláři, tam je vždy potenciál pro rozptýlení. Co se stane, když podnik čeká na hovor od klíčového klienta a zazvoní telefon? A co když schůzka překročí před tréninkem? Nebo pokud se zaměstnanec snaží dodržet své termíny a touží se co nejdříve vrátit ke svému stolu?

když je školení prováděno na místě, v normálním kancelářském prostředí zaměstnanců, téměř vyvolává dojem, že relace je diskreční. Pokud tedy existují další pracovní úkoly, které je třeba dokončit, měly by být upřednostněny před tréninkem. Jako takový, někteří pracovníci se nemusí zúčastnit, a někteří mohou být tam tělo, ale ne na mysli. Vaše organizace se tomu chtějí za každou cenu vyhnout.

pokud jsou relace provozovány jinde, například na vyhrazené konferenci a školicím zařízení, neexistují žádné další rozptýlení pro vaše zaměstnance. Zaměstnanci cestovali na místo a vědí, že tam budou až do konce školení, bez ohledu na to, co ještě ten den potřebuje. Jako takový, mohou také co nejlépe využít školení tím, že se zapojí do obsahu a plně se soustředí na učení. Krátkodobé náklady pro vaši organizaci mohou být vyšší, ale v budoucnu je třeba získat obrovské množství hodnoty úspěšným školením.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.