co je tolerance kolmosti a jak interpretovat ve výkresu?

pro vyřešení výše uvedeného problému kolmosti je užitečná geometrická Tolerance.

definice

kolmost je stav, kdy je plocha, osa nebo středová rovina přesně 90° k datu. V praxi tomu tak není. Je tedy definována geometrická tolerance, která omezuje množství povrchu, osa, nebo středová rovina se může lišit od kolmého k datu, které je známé jako kontrola kolmosti. Vytváří toleranční zónu, která se skládá ze dvou rovnoběžných rovin oddělených geometrickou tolerancí. Tato toleranční zóna je kolmá k primárnímu vztažnému bodu, na který se odkazuje.

kolmost aplikovaná na povrch

pro jednoduché vysvětlení viz Obrázek 2. Tolerancí kolmosti 0,02 mm vytváří zjemnění tohoto povrchu. Vezměme si jako dvě rovnoběžné roviny k vztažné rovině generované vztažnou rovinou a, kromě 0,02 mm každý. Pro splnění výše uvedené tolerance by se měřené body měly nacházet v těchto dvou rovnoběžných rovinách. A tato vztažná rovina je tvořena třemi nejvyššími body na vztažném prvku (povrchová deska).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.